2019 m. kovo 29 dieną vyko regioninis gyvo garso vokalinių- instrumentinių ansamblių koncertas. Dalyvavo koncerte 6 kolektyvai: Jurbarko r. Eržvilko kultūros centro ,,Trivašis“, Mažeikių r. ,,Po stogu“, Mažeikių r. ,,Kadrai“,Kelmės r. Liolių kultūros centro ,,Dūmai“, Telšių r. Luokės sen. ,,Optimistai“, Plungės r. ,,Vintažas“.Visi žiūrovai buvo įtraukti į kolektyvų vertinimą. Žiūrovų prizą laimėjo ,,Po stogu“.

Koncertas tęsėsi apie 3 val.. Žiūrovai visą koncertą buvo labai aktyvūs. Juos džiugino geras garsas, ansamblių įvairumas ir profesionalus apšvietimas.

2019 m. vasario 28 dieną triukšmingai Užvenčio kultūros centre pasibaigė rajoninė vaikų ir jaunimo teatrų šventė- apžiūra ,, Šimtakojis-2019“. Šventėje dalyvavo 67 vaikai iš Užvenčio, Pakražančio, Kražių kultūros centrų bei Liolių pagrindinės mokyklos. Per 2,5 val. buvo parodyti penki spektaklininkai, kuriuos režisavo kolektyvų vadovės : Ona Granickienė, Danutė Anankaitė, Aušra Baltrušaitienė, bei du pasirodyus režisavusi Jūratė Sankauskienė.
Užvenčio kultūros centro dramos būrelio ,,Pepinukas“ artistai kiekvieną kolektyvo pasirodymą pristatė vaidindami tam tikrą sceną. Apžiūroje galėjai pamatyti ,,Kalėdų senelis“, ,,Kiškį, kuris vilko namus sergėjo“, ,,Nykštukus ir karalaites“, ,,Skaniausią vaiką“, ,,Kelionę į pasaulio kraštą“. Po komisijos, kurią sudarė: Algimantas Armonas, Kelmės mažojo teatro vadovas,
Sandra Zakarienė, Kelmės kultūros centro režisierė,
Sonata Venckienė, Kelmės rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja ir vyriausioji spevialistė Rima Rimdeikienė
aptarimo visi apžiūroje dalyvavę dramos kolektyvai buvo apdovanoti. Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus įsteigtomis originaliomis padėkomis bei saldumynais.
Į zoninę apžiūrą Mažeikiuose nutarta siųsti Pakražančio kultūros centro vaikų dramos būrelį ,,Smalsučiai“- Danutė Anankaitė , su spektakliuku Dainius Šukys ,,Skaniausias vaikas“,
Linkime jiems sėkmės!

2019 metais vasario 1 d.,vyko trijų kartų vakaras. Šio vakaro dėka buvo apjungtos bendram tikslui net trys kartos. Nors sakoma, kad skirtingos kartos viena kitos nesupranta, jog tarp kartų kyla konfliktai, bet tą vakarą, įrodėme visai kitą tiesą, kad galime būti gerais draugais.

Renginį vedė trys vakaro vedėjai: Ona Granickienė atstovavo retro kartai, Odeta Kuličauskienė- disko kartai, Jurgita Stungurytė- skaitmeninei. Kiekviena karta pristatė savo laikotarpį labai išradingai. Vakaro metu visus linksmino savo nuotaikinga muzika Algirdas Stankus ir Kęstutis Kerpauskis. Džiugu, kad sulaukėme svečių ir iš Telšių rajono.

  Gruodžio 28d. vyresnio amžiaus šokių grupė ,,Putinėlis“ šventė savo kūrybinės veiklos 25-erių metų jubiliejų.

Vyresnio amžiaus liaudiškų šokių grupė ,,Putinėlis“ susikūrė 1993m. O jau 1994m. dalyvavo 1-oje pasaulio lietuvių respublikinėje dainų šventėje, 1998m. 2-oje pasaulio lietuvių respublikinėje dainų šventėje ir taip ,kas keturi metai, visose respublikinėse dainų šventėse.

Grupė ,,Putinėlis“ aktyviai dalyvauja organizuojamuose respublikiniuose konkursuose ,,Pora už poros“: 2001m. Vilniuje, 2005m.Birštone-III vieta, 2009m. Panevėžyje – III vieta, 2013m. Prienuose – II vieta.

Konkursuose dalyvauja kaimų ir miestelių liaudiškų šokių kategorijoje.

Kelmės rajono Užvenčio kultūros centro vyresnio amžiaus liaudiškų šokių grupė ,,Putinėlis“ atitinka meno mėgėjų meno kolektyvų II kategorijai-pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus, nuostatų kriterijus.


Lapkričio 17 d.Užvenčio kultūros centre pirmą kartą vyko šventė,, Kopūstienės virimo čempionatas“. Užventiškiai didžiuojasi turėdami savo ūkininką – daržovių augintoją Algimantą Vaupšą, kurio viena iš auginamų daržovių – kopūstai iš jų ir buvo išvirta 150 litrų kopūstienės.Dalyvavo 7 komandos ir jų virtuvės šefai.Kol puoduose konkuliavo sriuba, meno mėgėjų kolektyvai , vadovaujami   O.Stankienės,J.Juozapavičiaus  ir A.Stankaus ,,virė” kultūrinę sriubą.Šventėje sukosi ir šeimyninis tercetas: Stasė ( O.Granickienė), Mikasė ( O.Kuličauskienė) ir jų ,,brolis” Algimantas Vaupšas.Kopūstienę vertino kompetetinga komisija, vadovaujama Dainiaus Popovo.Garbinga pirmoji vieta atiteko Junkilų kaimo bendruomenei ,,Kruteklis”  ,antra vieta – Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai, trečioji vieta – Vaiguvos virtuvei.Specialų prizą Kolainių UDC įsteigė seniūnas. Mero prizas atiteko daržovių augintojui  A. Vaupšai.
Gedimino Beržinio tapybos darbų paroda ,,Grįžtu namo … ne vienas“

Po trijų metų kraštietis visuomenininkas tapytojas Gediminas Beržinis Užvenčio kultūros centre vėl pristatė naujus savo tapybos darbus. Į parodos atidarymą susirinkę žiūrovai buvo maloniai nustebinti Gedimino laisvu, smagiu bendravimu, žaismingu savo darbų pristatymu, jų sukūrimo istorijomis.

Žmonės patys mėgino piešti, liejo bendrą emocijų drobę, kuri dabar puošia kultūros centro balkoną.

,,Tie metai tartum upės’’

 

Vaiguvos kultūros namuose spalio 5 d. įvyko renginys, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai pažymėti. Į renginį susirinko nemažas būrys senjorų ne tik iš Vaiguvos miestelio, bet ir iš aplinkinių kaimų.

Kaip pagerinti savijautą ir neprarasti geros nuotaikos, senjorams, paskaitos ,,Sveikos gyvensenos keliu’’ metu, papasakojo Kelmės sveikatos biuro specialistė Audronė Palubinskienė. Sveikinimo žodžius tarė Vaiguvos seniūnijos seniūnas Alvydas Lukošius, Užvenčio kultūros centro direktorė Odeta Kuličauskienė, Vaiguvos Vlado Šimkaus pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja Salomėja Aginskienė, parapijos klebonas Vytautas Kurtinaitis. Aktyviausi, visuomeniniame, bei kultūriniame gyvenime dalyvaujantys senjorai,  buvo apdovanoti padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. Padėkas įteikė Užvenčio kultūros centro direktorė Odeta Kuličauskienė, Vaiguvos bendruomenės pirmininkė Zosė Radžiuvienė, miestelio bibliotekininkė Rita Rimeikienė bei seniūnijos specialistė Rasa Lemke.

Šventės dalyviams koncertavo Užvenčio kultūros centro kvartetas ,,Savi’’, vadovaujamas Onos Stankienės, pagrindinės mokyklos tikybos mokytojas Irmantas Patackas, kultūros namų vokalinė- instrumentinė grupė, vadovaujama Jurgitos Mickevičienės. Taip pat programoje dalyvavo ir senjorės –  Morta Alūzienė, bei Zofija Ramančiūnienė. Jos padeklamavo eilėraščių.

Renginį vedė Vaiguvos skyriaus renginių režisierė Roma Kvietkuvienė. Ji visiems senjorams įteikė suomių dailininkės Inge Look sukurtus linksmus atvirukus ir palinkėjo neprarasti geros nuotaikos.

Po renginio visi dar pasiliko pabendrauti prie arbatos puodelio.

Renginio tikslas – pagerbti brandaus amžiaus žmones, skatinti juos bendrauti ir dalyvauti visuomeniniame gyvenime, mažinti pagyvenusių žmonių socialinę atskirtį.

Renginį organizavo Užvenčio kultūros centro Vaiguvos skyrius, Vaiguvos biblioteka seniūnija ir bendruomenė.