DĖL METINĖS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 2024-02-29

2019 m.Metinė biudžeto vykdymo ataskaita
2018 m. finansinės ir biudžeto ataskaitos

I ketvirčio finansinė ataskaita

II ketvirčio finansinė ataskaita

III ketvirčio finansinė ataskaita

IV ketvirčio finansinė ataskaita

IV ketvirčio finansinė ataskaita
IV ketvirčio finansinė ataskaita


I ketvircio biudžetinė ataskaita

I ketvirčio biužeto ataskaita


I ketvirčio finansinė ataskaita


2017 m. finansinės ir biudžeto ataskaitos I ketvirčio

I ketvirčio biudžeto ataskaita

I ketvirčio finansinė ataskaita

II ketvirčio biudžeto ataskaita

II ketvircio finansine ataskaita

III ketvirčio biudžeto ataskaita

IV ketvirčio finansinė ataskaita

2016 m. finansinės ir biudžeto ataskaitos IV ketvirčio


pirmas114
pirmas115 pirmas116 pirmas117 pirmas118 pirmas119 pirmas120 pirmas121 pirmas122 pirmas123 pirmas124 pirmas126 pirmas127 pirmas128 pirmas129 pirmas130 pirmas131

2016 m. finansinės ir biudžeto ataskaitos III ketvirčio


img026
img027 img028 img029 img030 img031 img032 img033 img034 img035 img036 img037

 II ketvirčio ataskaita

III ketvirčio ataskaita


img015
img014 img013 img012 img011 img010 img009 img008 img007 img006 img005 img004 img003 img002 img001
img008

2015 m. finansinės ir biudžeto ataskaitos

I ketvirčio ataskaita

II ketvirčio ataskaita

III ketvirčio ataskaita

IV ketvirčio ataskaita

Biudžeto ataskaitos

Biudžeto aiškin. raštas 2015-12-31

Forma Nr.1

Forma Nr.3

Forma Nr.4

Forma Nr2 2015-12-31 -601

Forma Nr2 2015-12-31-20016

Forma Nr2. 2015-12-31- 102docx

Forma Nr2. 2015-12-31-20406

Forma Nr2n 2015-12-31-20405

Forma Nr22015-12-31-203

Finansinės ataskaitos

2015-12-31-Aiskinamasis rastas metinis

2015-12-31-Finansinės būklės ataskaita

2015-12-31-Grynojo turto ataskaita

2015-12-31-Veiklos rezultatų ataskaita

20152-12-31-Pinigų srautai 2 priedas

2014 m. finansinės ataskaitos

I ketvirčio ataskaita

II ketvirčio ataskaita

III ketvirčio ataskaita

IV ketvirčio ataskaita