Užvenčio kultūros centro viešųjų pirkimų organizavimo ir vidaus kontrolės tvarkos aprašas