Neformaliojo vaikų švietimo programos Užvenčio kultūros centre 2022 m.

2022 metais Užvenčio kultūros centras vykdė šias Neformaliojo vaikų švietimo programas: „Šokio būrelis“ (vasario – birželio mėnesiais) , „Dramos būrelis“ (vasario – birželio mėnesiais), „Merginų šokio būrelis“ (spalio – gruodžio mėnesiais), „Vaikų šokio būrelis“(spalio – gruodžio mėnesiais), dramos būrelis „Pepinukas“(spalio – gruodžio mėnesiais), dramos būrelis „Kaukė“(spalio – gruodžio mėnesiais) .Programose dalyvavo vasario – birželio mėnesiais 50 vaikų, spalio – gruodžio mėnesiais – 50 vaikų.

Neformaliojo vaikų švietimo „Šokio būrelis“, „Merginų šokio būrelis“, „Vaikų šokio būrelis“ programų tikslas buvo: patraukliai, per bendrą kolektyvą vienijančią ir jauną asmenybę teigiamai formuojančią veiklą puoselėti pagarbą šokio menui, scenai ir bendruomenei. Programų uždaviniai: lavinti taisyklingą laikyseną, muzikinę klausą, ritmiką. Mokantis klasikinio ir šiuolaikinio šokio žanrų technikos pagrindų, tobulinti fizinį paslankumą, ištvermę bei lankstumą. Ugdyti estetinį suvokimą apie šokio meną, jo atlikimą bei pritaikymą scenoje.

Neformaliojo vaikų švietimo „Vaikų šokio būrelio“, „Merginų šokio būrelio“ veiklos ataskaita (spalio, lapkričio, gruodžio mėn.)

Vaikų šokio būrelis

Naujos kompozicijos kūrybinis procesas.

Naujų choreografijų „Pupos“ lietuvių liaudies porinis šokis vaikams ir „Upelis ir laivelis“ šokis mergaitėms statymas, mokymasis.

Bandymai, mėginimai, derinių bei junginių pritaikymas pagal vaikų amžių.

Klasikinio, šiuolaikinio šokio pagrindais paremti apšilimai, kūrybinės, grupinės veiklos skirtos plėsti žinias apie šokį, fizinę sveikatą, improvizaciją.

Derinių bei junginių mokymasis ir kartojimas.

Figūrų perėjimai ir jų mokymasis. Šokių „Pupos“ ir „Upelis ir laivelis“ statymas mokymasis.

Bendras mikroklimatas kolektyve geras/teigiamas.

Merginų šokio būrelis

Naujos kompozicijos kūrybinis procesas.

Šokių „Pas močiutę augau“ lietuvių liaudies statymas mokymasis.

Judesių junginių mokymas.

Figūrų pritaikymai/keitimai.

Ištvermės ir lankstumo treniruotės.

Bendras mikroklimatas kolektyve geras/teigiamas.
Dalyvavimas konkursiniame festivalyje „Aguonėlė“, gauta II kategorija rajone. Lapkričio 12d.

Užvenčio kultūros centro NVŠ programos Dramos  būrelis ,,Pepinukas“ 2020 m. ataskaita

2020m. NVŠ programoje dalyvavo  30 mokinių. Vaikai užsiėmimus lankė dviejose grupėse. Vieni statė spektaklį V. Žilinskaitės,,Paskutinė lapė“,

kiti   E. Ignatavičiaus,,Lapė karalienė“.

Abu spektakliai buvo parodyti Užvenčio  kultūros centre Šatrijos Raganos  gimnazijos mokiniams ir lopšelio darželio auklėtiniams. Spektaklių premjeroms parengti buvo panaudoti  iš praėjusių metų programos lėšų nupirkti bevielė kolonėlė ir nešiojamas kompiuteris.Visi būrelio vaikai labai sėkmingai pasirodė didžiuliame kultūros centro meno mėgėjų  koncerte ,skirtame Kovo 11-ajai paminėti

Vaikai su Šaukėnų kultūros ir amatų centro edukatore A.Meškiene pynė trispalves juosteles -apyrankes, kurios koncerto metu buvo padovanotos žiūrovams.

Paskelbtas karantinas nutraukė dramos būrelio  išvykas į Kuršėnų ir Prienų kultūros centrus,kur mažieji aktoriai turėjo pasirodyti premjeriniuose spektakliuose..

Nuo kovo vidurio iki gegužės 20 kolektyvas nevykdė veiklos. Su dramos būrelio vaikais buvo paruoštas sveikinimas motinos dienai Užvenčio kultūros centro Facebock paskyroje.

Atšaukus karantiną, nuo gegužės 20 NVŠ programoje dalyvavo tik 15 vaikų. Nors ir tuoj prasidėjo moksleivių atostogos,vaikai labai aktyviai lankė užsiėmimus,dalyvavo stovyklose,bei ruošėsi  naujam spektakliui V. Bladykaitė ,,Stebuklingas dalgis“,kurį parodė miesto šventėje ,,Venta,Venta,tu- žemaičiui šventa“.

Rudenį pradėti repetuoti dar du nauji spektakliai, tačiau repeticijas vėl nutraukė karantinas.Būrelio vaikai noriai dalyvavo kultūros centro organizuotoje virtualioje stovykloje ,,Pažink save per teatrą,muziką,virtualią realybę“.

Už programos lėšas įsigytos  medžiagos teatrinių širmų gamybai, 2 AUDIOPHONY garso kolonėles, teatrinės dekoracijos.

NVŠ dramos būrelio premjera V.Žilinskaitės ,,Paskutinė lapė” 2020 01 31

2020 m. kovo 1 d. edukacinis užsiėmimas ,,Trispalvės juostelės pynimas “. Dalyvavo Užvenčio kultūros centro NVŠ dramos būrelis ,,Pepinukas”. Užsiėmimą vedė Šaukėnų kultūros ir amatų centro darbuotoja – tautodailininkė Alma Meškienė.

Užvenčio kultūros centro NVŠ programos  Dramos būrelis 2020 m.

Kultūros centro NVŠ dramos būrelį lankė 30 vaikų. Praėjusį laikotarpį pastatytos dvi premjeros. 1-4 klasių vaikai gausiam žiūrovų būriui parodė Eugenijaus Inganatvičiaus ,, Lapė karalienė“, o 4-6 klasių mokiniai suvaidino Vytautės Žilinskaitės ,,Paskutinė lapė“. Vyresniųjų grupės kovo mėnesį laukia pasirodymas Prienų kultūros  ir laisvalaikio centre, o mažiukai dalyvaus Kuršėnuose vyksiančioje teatrų šventėje ,,Teatro uždangą praskleidus“, skirtoje Teatro dienai paminėti.

Užvenčio kultūros centro NVŠ programos  Dramos būrelis 2019 m. ataskaita

2019m. NVŠ programoje dalyvavo 30mokinių. Vaikai buvo suskirstyti į dvi grupes (17 ir 13). Lankantiems vaikams dramos būrelis buvo labiau laisvalaikio praleidimo forma, kai ateidami į užsiėmimus jie niekieno neverčiami norėjo vaidinti, bendrauti, mokytis kurti kartu su draugais.Per užsiėmimus vaikai lavino teatrinius įgūdžius,bendravimą su kitais vaikais ir žiūrovais,ugdė scenos kalbą,mokėsi atminties lavinimo pratimų,ritmo pajautimo,šokio judesių.Galutinis programos tikslas buvo pastatyti du spektaklius.Per programos vykdymo laiką pastatyti trys spektakliai.Per Užgavėnes būrelio vaikai jau dalyvavo bendrame teatralizuotame pasirodyme kartu su suaugusiais.  Gegužės mėnesį Motinos dienai įvyko pirmoji premjera ,,Pelių mūšis”. Šis spektaklis buvo rodomas ir vaikų ir jaunimo teatrų festivalyje ,,Vaidiname draugams” Užvenčio dvaro sodyboje.Kitos grupės vaikai festivalyje savanoriavo. Labai smagus ir turiningas laikas buvo praleistas Šiaulių dramos teatre. Vaikai žiūrėjo teatro spektaklį vaikams ,,Ežiukas rūke”, o po to dalyvavo teatro edukacinėje programoje ,,Kas slypi teatro užkulisiuose”. Dramos būrelis savo spektaklį rodė ir Junkilų kaimo bendruomenės Joninių šventėje.Rudens sezono metu pastatyti du spektakliai:V. Žilinskaitė ,,Paskutinė lapė” ir E. Ignatavičius ,,Lapė karalienė”. Abu spektakliai bus rodomi kultūros centre.Už NVŠ lėšas dramos būrelio veiklai vykdyti įsigyta bevielė garso kolonėlė,nešiojamas kompiuteris,bevielių mikrofonų sistema, apšvietimo prožektoriai,apmokėta pavėžėjimo paslauga.


pirmoji premjera ,,Pelių mūšis”

pirmoji premjera ,,Pelių mūšis“
Pasiruošę Užgavėnių pasirodymui
,,Premjera pelių mūšis“
Išvyka su dramos būrelio mokyta O.Granickiene į Šaulių dramos teatrą
Festivalyje ,,Vaidiname draugams“

Pasirodymas Junkilų kaimo bendruomenės šventėje per Jonines ir Šiaulių dramos teatre edukacinėje programoje.