Kolektyvai

Užvenčio kultūros centras – tai daugiafunkcis kultūros centras, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą, rengia edukacinius, pramoginius ir kitus renginius, organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą, rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu. Kultūros centras siekia savo veiklą vienyti su visomis organizacijomis, kaimo bendruomenėmis, gimnazija, muziejumi, bažnyčia.

Mėgėjų meno kolektyvai

Kapela gyvuoja jau penktą dešimtmetį, ji nestokoja jaunatviškos energijos, nuolat dalyvauja rajono, apskrities renginiuose, respublikinėse dainų šventėse, koncertuoja visoje Lietuvoje garsindama gimtojo Užvenčio vardą. Didžiąją dalį repertuaro sudaro kraštiečių Valerijos Adomaitienės, Onos Stankienės, Jono Juozapavičiaus, Stanislovo Ruko dainos. Kapela didžiuojasi ne tik savo senbuviais, bet ir džiaugiasi jaunais muzikantais, papildančiais kolektyvą. Keitėsi kapelos vadovai. Kapelai vadovavo Jonas Juozapavičius, Kostas Lukoševičius, Vitalijus Popovas, Algimantas Butnorius – o nuo 2021 m. Jurgita Mickevičienė.

Gyvo garso grupė susikūrusi 2020 m.. Grupės repertuare skamba senos, laiko patikrintos dainos bei užsienio kompozitorių dainų šlageriai.

Vadovas Algimantas Butnorius.

Ansamblis groja stilizuotas liaudiškas melodijas, dalyvauja įvairiuose šventėse, festivaliuose.

Vadovas Algimantas Butnorius

Kolektyvas įkurtas 2023 m.. Dalyvauja įvairiuose renginiuose, konkursuose. Repertuare skamba populiarios lietuviškos dainos.

Vadovas Arijus Ivaškevičius

Kolektyvas įkurtas 2023 m. Repertuare skamba pop, jazz stiliaus atliekamos dainos. Dalyvauja įvairiose miesto šventėse, renginiuose.

Vyresnio amžiaus šokių grupė „Putinėlis“ susikūrė 1993 m. Dalyvavo visose Lietuvos Dainų šventėse ir respublikiniuose konkursuose. Šoko ne tik Lietuvoje, bet ir Vengrijoje, Latvijoje. Šokių kolektyvas „Putinėlis“ – 2005 m. respublikinio konkurso „Pora už poros“ III vietos laimėtojas, 2009 m. to paties konkurso Panevėžyje III vietos laimėtojas. 2013 m. respublikinio konkurso ,,Pora už poros“ Prienuose 2-os vietos laimėtojai. Kolektyvas bendradarbiauja su Ariogalos, Palangos, Laukuvos ir Kelmės šokių kolektyvais. Šokių grupei nuo 1993 m.iki 2019 m. vadovavo Ona Jankauskienė

Šokio grupėje šoka mažieji šokėjai. „Žilvitis“ puoselėja lietuvių liaudies tautinį šokį.

Vadovė Agnė Laurinavičiūtė

Šokio grupė susikūrė 2022 m. Pagrindinis kolektyvo tikslas – puoselėti tautinį šokį, tradicijas ir atstovauti savo kraštui Lietuvos Dainų šventėse.

Vadovė Agnė Laurinavičiūtė

vadovė Ona Granickienė

Kolektyvas savo gyvavimo metus skaičiuoja nuo 1996m. Dešimt metų kolektyvas vaidino su teatrinėmis lėlėmis. Per visą veiklos laikotarpį pastatyta virš 50 spektaklių. Dabartiniu metu kolektyvą lanko 25 mokiniai (2-9 klasių). Kiekvienais metais pastatoma po du spektaklius. Spektakliai rodomi ne tik kultūros centre ,bet ir išvykose. Kolektyvo iniciatyva kas antri metai organizuojamas vaikų ir jaunimo teatrų festivalis ,,Vaidiname draugams“.

Vadovas Gerimantas Rukas

Ansamblis susikūrė 2020 metais. Vaiguvos krašto žmones į vieną darnų ansamblį sujungė didžiulė meilė dainai. Ansamblis vadovaujasi šūkiu: „Nė dienos be dainos!“, dalyvauja įvairiose šventėse, renginiuose.

keyboard_arrow_up