APIE MUS

Užvenčio kultūros centras – tai daugiafunkcis kultūros centras, kuris savo veikla puoselėja etninę kultūrą, mėgėjų meną, kuria menines programas, plėtoja edukacinę, pramoginę veiklą, tenkina bendruomenės kultūrinius poreikius ir organizuoja profesionalaus meno sklaidą, rengia edukacinius, pramoginius ir kitus renginius, organizuoja valstybinių švenčių, atmintinų datų paminėjimą, rūpinasi vaikų ir jaunimo užimtumu, meniniu ugdymu. Kultūros centras siekia savo veiklą vienyti su visomis organizacijomis, palaiko ryšį su seniūnijomis, kaimo bendruomenėmis, gimnazija, muziejumi, bažnyčia.