2024 m. kovo- rugsėjo mėnesiais.

Jau antrą kartą Užvenčio kultūros centras siekdamas plėtoti vykdomas kultūrines veiklas, pristato sakralinės  ir klasikinės muzikos projektą „ Giesmė ir žodis tavo garbei“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė.

Remiantis   Užvenčio, Šaukėnų  vietos bendruomenių tradicijomis švęsti religines šventes, ieškant naujų kultūros renginių formų, tikslinei auditorijai numatyta organizuoti profesionalaus meno kultūrinius renginius 3-jose bažnyčiose:

  • Kolainių švč Mergelės Marijos Karmelio kalno Karalienės bažnyčioje per Sekmines;
  • Užvenčio Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje per Škaplierinės atlaidus;
  • Vidsodžio šv.Antano Paduviečio bažnyčioje per šv. Povilo ir Petro atlaidus

Verbų sekmadienį pakviesime į susitikimą su piligrimu, rašytoju,  aktoriumi, dainų kūrėju Juozu Gaižausku, kuris vyks   Užvenčio parapijos namuose..Projekto baigiamasis renginys vyks Užvenčio kultūros centre, kuriame koncertuos  Pasvalio ir Joniškio kultūros centrų chorai, profesionalūs “atlikėjai  su sakralinės muzikos programa.

  Projekto veiklas įgyvendins Užvenčio kultūros centras su projekto partneriais. Informavimas apie projekto veiklas, siekiant į jas įtraukti Kelmės rajono Užvenčio, Šaukėnų  seniūnijų gyventojus, vyks ir informuojant internete, socialiniame tinkle (socialinio tinklo „Facebook“ Užvenčio kultūros centro paskyra leis sukurti ir pakviesti norimus žmones į projekto renginius, vartotojai galės komentuoti pateiktą informaciją, užduoti rūpimus klausimus ir t. t., platforma bus naudinga pritraukti plačiąją visuomenę į projekto veiklas ir renginius, ruošiant pranešimus žiniasklaidai, festivalio projekto reklamą, renkant suvenyrus ir kt. Bus laukiama grįžtamojo ryšio – naudingos informacijos arba kritikos dėl projekto, kurią galės suteikti projekto auditorija, dalyviai ir partneriai. Ši informacija padės tobulinti projektą ir pasiekti geresnių rezultatų

Pirmoji sakralinės ir klasikinės muzikos projekto „Giesmė ir žodis tavo garbei“ diena (2024-03-24), projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė. Projekto veiklas pradėjome susitikimu su piligrimu, rašytoju, aktoriumi, dainų kūrėju Juozu Gaižausku. Klausėmės autentiško pasakojimo apie šv.Jokūbo kelio istoriją, apie Camino Santiago de Compostela, taip pat knygos “ Antarktidos indėnai“ ištraukų, autorinių dainų. Tai buvo nuoširdus, gilus susitikimas.   

2023 m. birželio – rugsėjo mėnesiais Užvenčio kultūros centras įgyvendina projektą klasikinės ir sakralinės muzikos dienos „ Giesmė ir žodis tavo garbei“, kurį  iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė. Projektas skirtas populiarinti klasikinę ir sakralinę muziką, užtikrinti profesionalaus meno prieinamumą ir sklaidą Kelmės rajono dviejose Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijose, bendradarbiaujant su jose veikiančiomis parapijomis, vietos bendruomenėmis ir Šiaulių apskrities mėgėjų meno kolektyvais. Projekto veiklose numatyta organizuoti 3 profesionalų ir meno mėgėjų kultūrinius renginius:

Klasikinės ir sakralinės muzikos šiuolaikines interpretacijas  Vaiguvos Šv.Jono krikštytojo bažnyčioje atliks jaunosios kartos akordeonistas Vytenis Danielius ir Panevėžio muzikinio teatro solistas Osvaldas Petraška

Klasikinės ir sakralinės  muzikos bei poezijos programą „ Giesmė ir žodis tavo garbei“ Užvenčio šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje pristatys LMTA baritonas Dainius Puišys, operos solistė Aistė Pilibavičūtė, teatro ir kino aktorė Gražina Urbonaitė ir pianistė Lina Giedraitytė

Numatomas edukacinis – kūrybinis užsiėmimas šeimoms Užvenčio parapijos namuose.

Baigiamsis projekto renginys Užvenčio kultūros centre, kuriame koncertuos Kelmės ir Ginkūnų chorai, Užvenčio Šatrijos Raganos  gimnazijos muzikos skyriaus mokiniai bei LMTA solistai Elena Dačinskaitė ir Dominykas Urba.

Pirmoji sakralinės ir klasikinės muzikos projekto “ Giesmė ir žodis tavo garbei“diena (2023-06-24), kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė.Šv.Jono atlaidai Vaiguvos šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje ir sakralinės – klasikinės muzikos valanda su Osvaldu Petraška ir Vyteniu Danieliumi.

2023 m. birželio – rugsėjo mėnesiais Užvenčio kultūros centras įgyvendina projektą klasikinės ir sakralinės muzikos dienos „ Giesmė ir žodis tavo garbei“, kurį  iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė. Projektas skirtas populiarinti klasikinę ir sakralinę muziką, užtikrinti profesionalaus meno prieinamumą ir sklaidą Kelmės rajono dviejose Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijose, bendradarbiaujant su jose veikiančiomis parapijomis, vietos bendruomenėmis ir Šiaulių apskrities mėgėjų meno kolektyvais. Projekto veiklose numatyta organizuoti 3 profesionalų ir meno mėgėjų kultūrinius renginius:

Klasikinės ir sakralinės muzikos šiuolaikines interpretacijas  Vaiguvos Šv.Jono krikštytojo bažnyčioje atliks jaunosios kartos akordeonistas Vytenis Danielius ir Panevėžio muzikinio teatro solistas Osvaldas Petraška

Klasikinės ir sakralinės  muzikos bei poezijos programą „ Giesmė ir žodis tavo garbei“ Užvenčio šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje pristatys LMTA baritonas Dainius Puišys, operos solistė Aistė Pilibavičūtė, teatro ir kino aktorė Gražina Urbonaitė ir pianistė Lina Giedraitytė

Numatomas edukacinis – kūrybinis užsiėmimas šeimoms Užvenčio parapijos namuose.

Baigiamsis projekto renginys Užvenčio kultūros centre, kuriame koncertuos Kelmės ir Ginkūnų chorai, Užvenčio Šatrijos Raganos  gimnazijos muzikos skyriaus mokiniai bei LMTA solistai Elena Dačinskaitė ir Dominykas Urba.

Pirmoji sakralinės ir klasikinės muzikos projekto “ Giesmė ir žodis tavo garbei“diena (2023-06-24), kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė.Šv.Jono atlaidai Vaiguvos šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje ir sakralinės – klasikinės muzikos valanda su Osvaldu Petraška ir Vyteniu Danieliumi.

Liepos 16 d. tęsiasi klasikinės ir sakralinės muzikos projekto “ Giesmė ir žodis tavo garbei“ renginiai. Projektą iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė“.Užvenčio Šv.Marijos Magdalietės bažnyčioje vyko sakralinės muzikos ir poezijos valanda. Koncertavo Aistė Pilibavičiūtė (sopranas), Dainius Puišys (baritonas), Gražina Urbonaitė (teatro ir kino aktorė), Lina Giedraitytė (fortepijonas).

Toliau vykdomos projekto „Giesmė ir žodis tavo garbei“ veiklos (rugpjūčio 12 d.), kurias iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė.Šiandien dalyvavome edukacijoje, kurią vedė Šiaulių vyskupijos katechetikos centro vadovė Danutė Kratukienė.Už prisidėjimą prie projekto veiklų dėkojame Užvenčio bendruomenei “ Venta“ ir pirmininkei Laimai Norkienei, parapijos klebonui Aivarui Jurgilui.

Giesmė ir žodis tavo garbei

 

2023 m. birželio – rugsėjo mėnesiais Užvenčio kultūros centras įgyvendino projektą klasikinės ir sakralinės muzikos dienos „ Giesmė ir žodis tavo garbei“, kurį  iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė. Projektas,  skirtas populiarinti klasikinę ir sakralinę muziką, užtikrinti profesionalaus meno prieinamumą ir sklaidą Kelmės rajono dviejose Užvenčio ir Vaiguvos seniūnijose, bendradarbiaujant su jose veikiančiomis parapijomis, vietos bendruomenėmis ir Šiaulių apskrities mėgėjų meno kolektyvais. Projekto veiklose  buvo numatyta organizuoti 3 profesionalų ir meno mėgėjų kultūrinius renginius bei fotografijų konkursą „Žemaičių krašto religiniai atspindžiai“ Projekto metu parengta ir išleista 100 vnt. sieninių kalendorių su religiniais žemaičių krašto atspindžiais.

 Birželio 24 d. Vaiguvos bažnyčioje  per šv. Jono atlaidus buvo galima išgirsti klasikinės ir sakralinės muzikos šiuolaikines interpretacijas, kurias atliko jaunosios kartos akordeonistas Vytenis Danielius ir Panevėžio muzikinio teatro solistas Osvaldas Petraška

 Liepos 16 d. per Škaplierinės atlaidus Užvenčio šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje pristatyta klasikinės ir sakralinės  muzikos bei poezijos programa „ Giesmė ir žodis tavo garbei“ , kurioje dalyvavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos  profesorius baritonas Dainius Puišys, operos solistė Aistė Pilibavičūtė, teatro ir kino aktorė Gražina Urbonaitė ir pianistė Lina Giedraitytė.

Rugpjūčio 12 d. Užvenčio parapijos namuose vyko edukacinis – kūrybinis užsiėmimas šeimoms, kurį vedė Šiaulių katechetikos centro direktorė Danutė Kratukienė

   Baigiamajame  projekto renginyje buvo galima išgirsti pilną paletę muzikinių stilių, opusų, kur flirtavo Donizetty su Vilkončiumi, Štrausas su Kačanausku ar Pulauskas su Dvarionu. Ir visa tai sukūrė dviejų skirtingų kartų profesionalai ir saviveiklininkai. Du chorai „Cantio“ ir „Šaltinis“, mažieji Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijos muzikos skyriaus dainorėliai bei jaunieji LMTA solistai Emilė Elena Dačinskaitė, Dominykas Urba ir šaunioji koncertmeisterė Liudmila Mešenina. Renginio metu apdovanoti fotografijų konkurso nugalėtojai: kraštietis Aurelijus Veryga, šaukėniškis Ignas Vaičiulis ir užventiškė Dalia Orlakienė .

Dėkojame projekto partneriams bei rėmėjams: Vaiguvos kaimo bendruomenei, Užvenčio bendruomenei „ Venta“, Užvenčio ir Vaiguvos parapijos klebonams A.Jurgilui ir Vyt.Kurtinaičiui, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai, Junkilų kaimo bendruomenei „ Kruteklis“

2023 m. gegužės 12- 16 d. Užventyje surengtas XIV -asis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „Vaidiname draugams“, kurį finansavo Lietuvos kultūros taryba bei Kelmės rajono savivaldybė. Tradicija tapęs festivalis  sukviečia bei skatina bendradarbiauti šalies vaikų ir jaunimo teatrų režisierius, dalintis gerąja patirtimi. Vaikų ir jaunimo teatrų festivalis prisideda prie Užvenčio miesto kultūrinės savasties unikalumo, skatina vaikus ir jaunimą domėtis teatriniu menu, ugdyti kūrybiškumą, plėsti kultūrinį akiratį bei užmegzti ryšius su bendraamžiais iš kitų rajonų.

Šiemet festivalyje dalyvavo Raseinių, Šiaulių, Kretingos, Kražių bei Užvenčio vaikų ir jaunimo dramos kolektyvai ,kurie parodė skirtingų žanrų spektaklius. Festivalio dalyviai turėjo galimybę dalyvauti edukacinėse veiklose, kurias vedė viešojo kalbėjimo ekspertė, menotyros daktarė D.Vaigauskaite,  Kauno Vyt.Didžiojo universiteto teatrologijos katedros lektorė V.Truskauskaitė ir Naisių teatro aktorė V.Kavaliauskaitė. Baigiamajame festivalio renginyje žiūrovai galėjo pamatyti ir Kelmės Mažojo teatro spektaklį „Prunelijaus sapnas“.

Festivalio iniciatorė bei režisierė Ona Granickienė.

 

2023 m. gegužės 10 d. prasideda XIV -asis vaikų ir jaunimo teatrų festivalis „ Vaidiname draugams“  Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Kelmės rajono savivaldybė. Prie projekto įgyvendinimo prisideda ir kiti projekto partneriai bei rėmėjai – MB CVIKK“,, MB „ Jusaveta“ Užvenčio seniūnija, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazija , Užvenčio dvaro malūnas, vietos ūkininkai ir gyventojai.

Projekto tikslas skatinti vaikų ir jaunimo kūrybines iniciatyvas teatru, ugdyti komunikacinius meninius gebėjimus per vaidybą kūrybinių laboratorijų metu

 

 Gegužės 10 d. 10 val. festivalio atidarymas Užvenčio kultūros centre, kurio metu festivalio žiūrovai galės išvysti net 3 vaikų ir jaunimo teatrų spektaklius bei sudalyvauti teatriniame edukaciniame užsiėmime, kurį ves profesionali Naisių vasaros teatro aktorė Vaida Kavaliauskaitė.

 Gegužės 12 d. Užvenčio dvaro sodyboje su spektakliais pasirodys Raseinių meno mokyklos mokomasis teatras „ Svajoklis“, Šiaulių menų mokyklos teatro studija „Kompanija šauni“, Kretingos kultūros centro vaikų ir jaunimo teatras „ Atžalynas“ bei Užvenčio kultūros centro dramos kolektyvas „ Pepinukas“Festivalio dalyviai turės galimybę sudalyvauti kūrybiniuose edukaciniuose užsiėmimuose su viešojo kalbėjimo eksperte, menotyros daktare D.Vaigauskaite bei Kauno Vytauto Didžiojo teatrologijos katedros lektore V.Truskauskaite.

Gegužės 16 d. 11 val. Užvenčio kultūros centre baigiamasis projekto renginys. Festivalio dalyviams bus įteikti vietos įmonių ir fondų specialūs prizai bei parodytas profesionalaus Kelmės Mažojo teatro spektaklis „Prunelijaus sapnas“

Tikimės, kad tradicija tapęs festivalis sukvies bei skatins bendradarbiauti vaikų ir jaunimo teatrų režisierius, dalintis gerąja patirtimi, padės vaikams ir jaunimui atrasti erdves naujai meninei saviraiškai, sužadins poreikį ne tik domėtis teatro menu, bet atras poreikį analizuoti jį bei dalyvauti kūrybiniame procese kartu su iškiliomis asmenybėmis.

Pirma projekto diena. 2023-05-10 

Užventyje prasidėjo XIV vaikų ir jaunimo teatrų festvalio ,,Vaidiname draugams“ projekto veiklos. Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba, Kelmės rajono savivaldybė.Pirmą dieną suvaidinti trys spektakliai: Užvenčio kc dramos būrelis ,,Pepinukas“(rež.O.Granickienė) parodė A.Liepienės ,,Baltoji skruzdėlytė“ ir J.Marcinkevičiaus ,,Pasaka su inspektoriais“,Kražių M.K Sarbievijaus kc dramos studija „Grimasos“(rež.J.Sankauskienė)-I.Bakšės , Erzi Merzi. Visi artistai dalyvavo teatrinėje edukacijoje,kurią vedė Naisių teatro aktorė V.Kavaliauskaitė.

Antroji XIV vaikų ir jaunimo teatrų festivalio,,Vaidiname draugams“, diena prie Užvenčio dvaro malūno 2023-05-12.
Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba ir Kelmės rajono savivaldybė.
Festivalį pradėjo Raseinių menų mokyklos mokomasis teatras „Svajoklis“ ( rež.A.Damašauskienė) su judesio miniatiūra “ Siena“.Skirtingose dvaro erdvėse žiūrovai galėjo pamatyti Šiaulių menų mokyklos spektaklį ( rež.Dargiai), Kretingos vaikų ir jaunimo teatrą „ Atžalynas“ ( rež.K.Moncevičienė) bei festivalio šeimininkų Užvenčio kultūros centro dramos būrelį „Pepinukas“( rež.Ona Granickienė).
Taip pat vyko kūrybiniai- edukaciniai užsiėmimai su viešojo kalbėjimo eksperte, menotyros daktare D.Vaigauskaite ir Kauno Vyt.Didžiojo universiteto teatrologijos katedros lektore V.Truskauskaite. Visi festivalio dalyviai apdovanoti saldžiais prizais ir atminimo dovanėlėmis.
Nuoširdžiai norim padėkoti festivalio rėmėjams ir partneriams: Užvenčio dvaro malūno šeimininkams Mildai ir Alvydui Knyzeliams, Užvenčio Šatrijos Raganos gimnazijai, MB CVIKK, MB „Jusaveta“, Simonui ir Andriui Granickams, mūsų draugams Kelmės specialiajai mokyklai bei direktorei Daliai Viliūnienei, kurie aplanko visus mūsų spektaklius.

Trečioji projekto diena 2023-05-16. Baigiamasis XIV vaikų ir jaunimo teatrų festivalio ,,Vaidiname draugams“ renginys, finansuojamas LKT ir Kelmės rajono savivaldybės. Pasveikinti festivalio dalyvius atvyko Kelmės rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Rima Rimdeikienė.Festivalį pabaigėme Kelmės Mažojo teatro spektakliu „Prunelijaus sapnas“
Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie apsilankė mūsų festivalyje.